Data


Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń: 12 czerwca 2023


 Zakończenie przyjmowania zgłoszeń: 27 września 2023


Obrady jury: 28 września – 23 października 2023


Uroczyste wręczenie nagród lokalnych: listopad 2023


Europejskie Grand Prix: 30 listopada 2023