FAQs

  • Twoja kampania musi być prowadzona na co najmniej jednym z rynków, na których przyznawane są nagrody: Wielka Brytania, Francja, kraje niemieckojęzyczne DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), Włochy, Hiszpania, kraje nordyckie (Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia), Izrael lub Polska.
  • Zgłoszenia należy nadsyłać poprzez lokalną stronę internetową, w języku w którym prowadzona była płatna kampania (niezależnie od miejsca, z którego była zarządzana).
  • Jeżeli kampania była prowadzona na więcej niż jednym rynku z powyższej listy, należy wybrać tylko jeden kraj w celu zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia tej samej kampanii w kilku krajach, zostanie rozpatrzone tylko pierwsze zgłoszenie, a pozostałe będą zdyskwalifikowane.

Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu TikTok Ad Awards 2023 jest przeprowadzenie płatnej kampanii na TikTok w okresie od 17 października 2022 do 27 września 2023 włącznie.

Tak. Zalecamy wtedy jednak dostosowanie swoich zgłoszeń do konkretnych kategorii (po uprzednim upewnieniu się, że spełniają one wymagane kryteria). Jury zwracać będzie bowiem szczególną uwagę na dopasowanie zgłoszeń do kategorii.

Nie. TikTok Ad Awards nagradza jedynie płatne kampanie reklamowe. Organiczny wzrost marki może stanowić część zgłoszenia, ale musi być połączony z udokumentowanymi działaniami w ramach płatnej kampanii.

  • Wszystkie firmy, agencje medialne / kreatywne, które prowadziły płatne kampanie na TikTok w okresie od 17 października 2022 do 27 września 2023 roku.
  • Kategoria Greatest Small Business jest otwarta dla firm zatrudniających mniej niż 50 pracowników (na całym świecie), natomiast Greatest Creative i Greatest Performance są otwarte dla średnich i dużych firm zatrudniających 50 lub więcej pracowników (na całym świecie).

Nie, biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę (zgodnie z regulaminem) na wykorzystanie Twojego zgłoszenia w materiałach promocyjnych TikTok for Business.

  • Zgłoszenia muszą zawierać co najmniej jeden przykład reklamy wideo w aplikacji (w wersji, która była wyświetlana podczas trwania kampanii na TikTok).
  • Prosimy o załączanie filmów poprzez linki TikTok, Vimeo lub YouTube. W przypadku linków Vimeo i YouTube, upewnij się, że Twój film jest publiczny lub nienotowany.
  • Nie używaj linków do pobierania, które mają ograniczoną czasowo ważność, typu: WeTransfer, TikTok Ads Manager czy Google Drive.

27 września 2023 roku o godzinie 23.59 GMT.

Nie, nie będziemy przyjmować zgłoszeń po wyznaczonej dacie. Nie przedłużymy również końcowego terminu nadsyłania zgłoszeń.

Tak – zapisane w trakcie trwania konkursu zgłoszenie można edytować z poziomu panelu (aż do nadejścia końcowego terminu).

Jeżeli chcesz edytować swoje zgłoszenie, zaloguj się do panelu użytkownika, kliknij na Nagrody, a następnie na Nominacje. Pamiętaj, że możesz edytować zgłoszenie do upływu terminu zgłoszeń.

Nie, udział w TikTok Ad Awards jest bezpłatny.

Nie, dana firma może wygrać najwyżej w jednej kategorii (w ramach lokalnego programu przyznawania nagród).